M
E
N
U
Pesäpalloliitto - Akatemiavalmennus

Hakuprosessi ja kriteerit

Urheiluoppilaitokset ovat tarkoitettu motivoituneiden ja potentiaalisten
kilpaurheilijoiden opiskelupaikoiksi, joissa kansainväliselle huipulle tähtäävän urheilun
yhdistäminen tavoitteelliseen opiskeluun on mahdollista. Urheilu- ja urheilupainotteiset
oppilaitokset pyytävät lajiliitoilta pisteytyksen hakijoiden urheilullisesta tasosta ja
potentiaalista. Oppilaitokset voivat myös lisäksi järjestää omia testejä oppilaitospisteytyksen tueksi.

Hakuprosessi urheilulukioihin

Urheilulukion opiskelijaksi haetaan toisen asteen yhteishaun kautta (opintopolku.fi). Hakiessaan urheilulukioon oppilas täyttää samalla omat urheiluvalintaan vaikuttavat lisätiedot haun yhteydessä. Tämän lisäksi hakijan on täytettävä urheiluoppilaitosten hakulomake tai oppilaitoksen oma hakulomake, joka toimitetaan oppilaitokseen viimeistään yhteishaun sulkeuduttua 14.3  (laita kirjeeseen tunnus ”urheiluoppilaitoshaku”).

Muihin urheilupainotteisiin lukioihin haetaan opiskelijaksi normaalisti toisen asteen yhteishaun kautta ellei hakujärjestelmästä (opintopolku.fi) löydy oppilaitokseen urheilulinjaa. HUOM! Varmista aina hakuohjeet, aikataulu ja vaadittavat liitteet oppilaitoksen verkkosivuilta tai ota tarvittaessa yhteys oppilaitoksen urheilukoordinaattoriin. Urheiluoppilaitosten hakulomake löytyy oppilaitosten internetsivuilta sekä osoitteessa www.sport.fi/urheiluoppilaitokset Urheilulukiot poikkeavat muista lukioista valintaperusteidenosalta. Opiskelijaksi valittavan ylin mahdollinen pistemäärä on 20, joka muodostuu peruskoulutodistuksen keskiarvosta(max.10) sekä urheilu--‐ ja soveltuvuuspisteistä (max.10).

Keskiarvo
Hakijankeskiarvopisteiksi lasketaan hakijan peruskoulunpäättötodistuksen lukuaineiden ja liikunnan arvosanoista muodostuva keskiarvo sadasosan tarkkuudella. Oppilaitos tai koulutuksen järjestäjä voi lisäksi edellyttää lukuaineiden minimikeskiarvon ylittämistä.

Urheilu- ja soveltuvuuspisteet
Urheilu-ja soveltuvuuspisteet määräytyvät oppilaitoksen ja hakijan urheilulajin valtakunnallisen lajijärjestön yhteistyönä. Hakija voi saada urheilullisista
ansioistaan ja urheilulahjakkuudestaan

10 keskiarvo 
6 pistettä (lajiliittopisteet) 
4 (oppilaitospisteet).

Lajiliittopisteytyksen periaatteet

Maksimipistemäärä 6 pistettä

  • 5,1 - 6: lajin huippulahjakkuus (lähellä ikäluokan kansainvälistä tasoa, joukkuelajeissa johtava
    pelaaja/urheilija maajoukkueessa)
  • 4,1 - 5,0: ikäluokan maajoukkueurheilija (joukkuelajit), SM--‐mitalitaso (yksilölajit)
  • 2,1 – 4,0: SM–‐pistesijoilla (yksilölajit), alue--‐, piirijoukkuetaso, maajoukkue--‐ehdokas (joukkuelajit)
  • 1,0 – 2,0: seuratason aktiivi, ei meriittejä
  • 0 pistettä: käytetään vain jos ei mitään tietoja (koulu pisteyttää, max. 3)

Lajiliittopisteytyksessä huomioidaan urheilijan potentiaali ja motivaatio kehittyä urheilijana

Pesäpallossa ei ole maajoukkuejärjestelmää. Tämän takia lajiliittopisteet annetaan pääsykokeiden kautta huomioiden luonnollisesti urheilijan aikaisemmat saavutukset. Jos olet hakemassa oppilaitoksiin minne vaaditaan lajiliittopisteet, sinun täytyy käydä pesäpalloliiton järjestämisissä pääsykokeissa. Pääsykokeet järjestetään Porissa, Kuortanella ja Vuokatissa huhtikuun aikana.

Pääsykokeisiin ilmoittautumiset ja urheiluoppilaitosyhteistyöhön liittyvät kysymykset

Vuokatti
Mikko Huotari
mikko.huotari@sotkamonlukio.fi
040 8482427

Pori ja Kuortane
Sami-Petteri Kivimäki
sami.kivimaki@icehearts.fi
044 3552464

Tampere
Juha Antikainen
juha.antikainen@varala.fi
040 5350 337

Tanhuvaara
Matti Mansikka
matti.mansikka@mm-coach.fi
0400 756053


105 Pesäpallo-onnistumista

105 pesäpallo-onnistumista –materiaali antaa pesiskouluohjaajille ja opettajille työkalupakin rakentaa harjoitusten tavoitteisiin parhaiten soveltuvia harjoitteita, pelejä ja leikkejä.

Suomen Pesäpalloliitto PPL Ry

Superpesis