M
E
N
U
Pelaajapolku

Vanhempana

- opettaa, johtaa ja toimii järjestelmällisesti

  1. Terveydestä huolehtiminen: riittävä uni, lepo ja ravinto.
  2. Mahdollistavat joustavan yhteistyön valmentajan kanssa.
  3. Ovat kiinnostuneita ja innostuneita oman lapsen joukkueen tekemisestä, ei pelkästään oman lapsen tekemisestä.
  4. Kustantavat ja edistävät omien resurssien mukaan toiminnan taloudellista tukemista.
  5. Tarkkailevat lapsen/nuoren jaksamista ja ovat aktiivisia ongelmatilanteiden hoitamisessa.
  6. Ovat esimerkkinä tekemisen riemusta ja hyvästä yhteishengestä.
  7. Osallistuvat mahdollisuuksien mukaan oman lapsen joukkueen järjestelytehtäviin, esim. tuomarina, kirjurina, taulunpitäjänä, apuaikuisena jne.