M
E
N
U
Pesäpalloliitto - Valmentajapolku

Junioripesisvalmentajatutkinto (JPVT)

Tutkinnon tavoite

Tutkinnon tavoitteena on antaa juniorijoukkueen valmentajille ja pelinjohtajille tietoa ja käytännön harjoitusesimerkkejä, joiden avulla pystytään järjestämään lapsille iän mukaisesti mielekästä sekä lapsen kasvua ja kehitystä tukevaa toimintaa.

Tutkinnon sisältö

 • Pesäpallon kasvatuksen idea ja toteutuskeinot
 • Juniorijoukkueen valmentajan rooli ja tehtävät
 • Pesäpallon harjoittelun painopisteet eri ikävaiheissa
 • Liikuntataitojen oppiminen ja opettaminen
 • Pesäpallon perussuoritusten (lyönti, heitto, kiinniotto ja juoksu) ydinkohdat ja liikekehittelyn eteneminen
 • Junioreiden fyysisten ominaisuuksien kehittäminen
 • Toiminnallinen harjoittelu
 •  Harjoitustapahtuman suunnittelu ja käytännön toteutus
 • Joukkuehengen rakentaminen ja valmentajan vuorovaikutustaidot
 • Juniorijoukkueen pelinjohtamisen painopisteet
 • Junioripelaajan pelikäsityksen kehittäminen ja pelin opettaminen
 • Pesäpallon taktiikka ja merkkipeli

Kohderyhmä

Sarja- ja leiritoimintaan osallistuvien F-, E- ja D-juniorijoukkueiden valmentajat ja pelinjohtajat.
Seurojen pesiskouluissa toimivat ohjaajat.
Koulutukseen osallistujalta edellytetään vähintään 15 vuoden ikää.
Tutkinto on pakollinen valtakunnallisille Tenava- ja Suurleireille osallistuville vetäjille (vähintään yhdellä valmentajalla/joukkue on oltava koulutus suoritettuna).

Koulutuksen laajuus

Koulutus koostuu kahdesta viikonlopusta eli PERUSOSASTA ja PELINJOHTO-OSASTA.
Koulutuksen yhteiskesto on 50 tuntia, josta kontaktiopetusta 40 tuntia (minimissään 40 kpl 45 minuutin mittaisia oppitunteja). Koulutukseen kuuluu käytännön harjoituksia, luentoja ja opinnäytetyö.
Osallistuja saa aktiivisen osallistumisen ja hyväksytyn opinnäytetyön jälkeen todistuksen.

Tutkinnon järjestäjä

Tutkinnon järjestäjänä toimii joko pesäpallon maakuntayhdistys/alue tai Pesäpalloliiton valmennuskeskus.
Koulutus toteutetaan paikassa, jossa voidaan suorittaa ohjelmaan kuuluvat teoriatunnit ja liikuntaharjoitukset täysipainoisesti.

Kouluttaja

Kouluttajana voi toimia vain päteväksi todettu ja hyväksytty kouluttaja. Kouluttajaksi voidaan hyväksyä henkilö, joka:

 • on osallistunut Junioripesisvalmentajatutkinto – kouluttajille järjestettyyn koulutustilaisuuteen.
 • on hankkinut kouluttajapätevyyden seuraamalla ja osallistumalla itse kokeneen kouluttajan pitämään koulutukseen ja käynyt tämän jälkeen opetuskeskustelun kouluttajan kanssa.
 • on muuten hyväksytty asian osaavaksi JPVT-kouluttajaksi.

Kouluttaja on itse innostunut ja arvioinut rehellisesti omat edellytyksensä toimia JPVT-kouluttajana.

Tuntimäärä

Koulutuksen kesto on minimissään 40 kpl 45 minuutin mittaisia oppitunteja.
Todistuksen saamisen edellytyksenä on osallistuminen koko koulutukseen. Kouluttajalla on mahdollisuus erittäin pätevistä poissaolosyistä antaa osallistujalle korkeintaan kahden tunnin poissaolon korvaamiseen erillinen kirjallinen tehtävä, jonka suorittamisen jälkeen osallistuja on oikeutettu saamaan todistuksen koulutuksesta.

Tutkinnon hinta

Jokaisella JPVT-koulutuksella on hinta, jonka osallistuja maksaa. Suositus koulutuksen osallistumismaksuksi on 160 euroa. Tämän lisäksi osallistumismaksuun voidaan lisätä ruokailuista ja majoituksesta muodostuvia kuluja.

Opinnäytetyö

Tutkinnon suorittamiseen kuuluu opinnäytetyön tekeminen. Opinnäytetyön voi tehdä neljällä eri tavalla:

 • Itsearviointitehtävä
 • Valmennussuunnitelman laatiminen jaksolle
 • Tekniikoiden kuvaaminen ja analysointi
 • Harjoitepaketin kokoaminen

Opinnäytetyöt palautetaan viimeistään 4 kk kuluessa koulutuksen jälkeen kouluttajalle.

Opetusharjoitus

Tutkinto sisältää opetusharjoituksen, jossa osallistuja ohjaa yksin tai parin kanssa pienen liikuntatuokion, Ohjattavana voi olla aito joukkue/lapsiryhmä tai koulutukseen osallistuva muu ryhmä. Kouluttaja antaa aiheet ja ohjeet opetusharjoituksen järjestelyihin.

Maakuntien tulevat koulutukset löydät pesisnetin tapahtumakalenterista.

105 Pesäpallo-onnistumista

105 pesäpallo-onnistumista –materiaali antaa pesiskouluohjaajille ja opettajille työkalupakin rakentaa harjoitusten tavoitteisiin parhaiten soveltuvia harjoitteita, pelejä ja leikkejä.

Suomen Pesäpalloliitto PPL Ry

Superpesis